Ομάδα θεάτρου

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, ο σύλλογος επεκτείνεται και στο κομμάτι του θεάτρου, ανεβάζοντας παραστάσεις που αφορούν την παράδοση του κάθε τόπου, τα ήθη και έθιμα του και την τότε ζωή