Το σωματείο

Το σωματείο ελληνικών χορών «Παραδοσιακή Φλόγα» ιδρύθηκε το 2001 και, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να παγιωθεί ως θεσμός στο χώρο του ελληνικού παραδοσιακού χορού και της λαογραφίας.

Μεταξύ των μελών του συγκαταλέγονται άνθρωποι με ιδιαίτερο κύρος στον χώρο της μελέτης του παραδοσιακού πολιτισμού, στην πλειοψηφία τους ερευνητές, χοροδιδάσκαλοι, λαογράφοι, καθηγητές. Το σωματείο διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί την καθημερινή διοίκηση, εκπροσωπεί και δεσμεύει το σωματείο.

Το σωματείο από την ίδρυση του μέχρι σήμερα απαριθμεί πάνω από 2000 μέλη ενώ οι μαθητές της σχολής κάθε χρόνο κυμαίνονται από 300 έως 500 χορευτές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων. Ένα μεγάλο καύχημα του σωματείου μας είναι το μόνιμο χορευτικό συγκρότημα που αποτελείται από 40 μόνιμους χορευτές νεαρής ηλικίας (20 άντρες 20 γυναίκες) που διαρκώς ανανεώνονται με σταδιακή επιλογή, είτε από μαθητές της σχολής μας είτε από πεπειραμένους χορευτές από όλη την Αττική. Το μόνιμο χορευτικό συγκρότημα είναι και αυτό που μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα συνοικιακά χορευτικά των δυτικών προαστίων – δίνοντας πολυάριθμες παραστάσεις κάθε χρόνο, οι χορευτές μας χορεύουν πολλαπλάσιο χρόνο από οποιονδήποτε άλλο χορευτή και μάλιστα με τις πιο υψηλές απαιτήσεις ποιότητας.

Το μέγεθος του ρεπερτορίου είναι τεράστιο και μοναδικό. Το σωματείο παραδοσιακή φλόγα μπορεί να παρουσιάσει 80 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας με τις αντίστοιχες ενδυμασίες τις κάθε περιοχής, δίνοντας πάντα έμφαση στη λεπτομέρεια της ενδυμασίας των κοσμημάτων και στην πιστότητα, φροντίζοντας να μην απομακρυνθεί από το παραδοσιακό πρότυπο.

Κατόρθωμα της Παραδοσιακής Φλόγας αποτελεί η συλλογή παραδοσιακών φορεσιών. Παρά τις δυσκολίες των εποχών, το σωματείο ξεκίνησε να μαζεύει και να αγοράζει από τα χωριά αυθεντικές φορεσιές καθώς και να κάνει πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων για ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες παραστάσεις – εμφανίσεις του σωματείου.

Κύριες δραστηριότητες του σωματείου είναι τα σεμινάρια παραδοσιακού χορού, τα οποία διεξάγονται όλο το χειμώνα από κορυφαίους του χώρου καθηγητές λαογράφους αλλά και ντόπιους από τα χωριά. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα του σωματείου, μετά από πολλές και χρόνιες επιτόπιες έρευνες, έχει συγκεντρώσει πολύτιμο λαογραφικό υλικό σε φωτογραφίες, βίντεο και χειρόγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται στα μαθήματα για την καλύτερη επιμόρφωση των μαθητών.