Ιματιοθήκη

Κατόρθωμα της παραδοσιακής φλόγας αποτελεί η συλλογή φορεσιών. Παρά τις δυσκολίες των εποχών το σωματείο ξεκίνησε να μαζεύει και να αγοράζει από τα χωριά αυθεντικές φορεσιές καθώς και να κάνει πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων για ορισμένες περιοχές της Ελλάδος τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες παραστάσεις – εμφανίσεις του σωματείου. Το σωματείο άνοιξε για 1η φορά στο κοινό την ιματιοθήκη του και πραγματοποίησε την 1η παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών φορεσιών.

Ήπειρος

Κυκλάδες

Σποράδες - Σκόπελος

Μακεδονία

Μικρά Ασία

Εύβοια - Κύμη

Μοριάς & Ρούμελη

Πόντος

Σαρακατσάνοι Θράκης

Βόρεια Θράκη