Καμήλα & ντιβιτζής

Καμήλα & ντιβιτζής

24-12-2017,

Είσοδος: ελεύθερη

Αναβίωση του Θρακιώτικου εθίμου στους δρόμους του Ιλίου από το Σωματείο μας !!

Φωτογραφίες από την εκδήλωση