Το ολοκαυτωμα του Κουγκίου και οι γυναίκες του Ζαλόγγου

Το ολοκαυτωμα του Κουγκίου και οι γυναίκες του Ζαλόγγου

09-03-2013,
Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου *Μελίνα Μερκούρη*, Αγίου Φανουρίου 99, Ilion 131 22
Είσοδος: ελεύθερη

Φωτογραφίες από την εκδήλωση