Χοροί και τραγούδια από τα Κύθηρα

Χοροί και τραγούδια από τα Κύθηρα

Εισηγητής: Γαλανάκη Ευαγγελία
29-11-2015,

Είσοδος: ελεύθερη

Φωτογραφίες από την εκδήλωση