Μέτρα ενάντια στη διασπορά του Covid-19

Η μη τήρηση των παραπάνω μέτρων μπορεί να επιφέρει πρόστιμο ύψους 1500 έως 3000€, καθώς και αναστολή λειτουργίας της σχολής για 15 ημέρες